Bedrijfsarts en arbo-arts: het verschil

Je bent hier:
<< Terug

Als je langer dan een week ziek bent, geeft je leidinggevende dit door aan de bedrijfsarts of arbo-arts. De arts kan dan contact met je opnemen om te kijken hoe het met je gaat. Daarnaast kan hij je vragen om op gesprek te komen of om een vragenlijst in te vullen.

Bezoek bedrijfsarts of arbo-arts verplicht

Tijdens ziekte kan de bedrijfsarts en arbo-arts je uitnodigen op het spreekuur.  Je bent dan verplicht om op een bepaalde datum, bepaald tijdstip of een bepaalde locatie te verschijnen. Je hebt hier geen keuze in, ook al word je naar de andere kant van het land geroepen. Lukt het je niet om de afspraak na te komen? Probeer de situatie dan in overleg met je werkgever op te lossen.

Bedrijfsarts en arbo-arts: het verschil

Zowel een bedrijfsarts als een arbo-arts begeleiden zieke medewerkers tijdens ziekte en re-integratie. De bedrijfsarts is deskundige op het gebied van arbeid en gezondheid. De arbo-arts is een basisarts en heeft minder bevoegdheden dan bedrijfsartsen.

Het advies van de bedrijfsarts over wanneer jij weer aan het werk kunt telt het zwaarst. Je kunt wel bezwaar maken als je het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts of als zijn oordeel erg afwijkt van wat je huisarts zegt. Doe dan het volgende:

  • Laat de bedrijfsarts en je werkgever schriftelijk weten dat je het niet eens bent met het advies. Leg ook uit waarom je het er niet mee eens bent.
  • Laat de bedrijfsarts contact opnemen met je huisarts.
  • Laat je huisarts contact opnemen met je bedrijfsarts.

Soms leidt dit tot een nieuw advies van je bedrijfsarts, waar je je wel in kunt vinden.

Geheimhoudingsplicht

De bedrijfsarts en arbo-arts hebben een geheimhoudingsplicht. De gesprekken die jij met de arts hebt zijn dan ook vertrouwelijk. Zonder jouw toestemming mag hij niet praten over je ziekte met je werkgever, huisarts of specialist.

Praat je bedrijfsarts of arbo-arts wel over je ziekte met iemand anders? Neem dan contact op met de arts en vraag waarom en met wie hij dit allemaal heeft besproken. Daarnaast kun je een klacht indienen bij de arbodienst waarbij de arts is aangesloten. Zij hebben een eigen klachtenregeling. Doet de arbodienst te weinig of niets met je klacht? Zoek het dan hogerop en dien een klacht in bij de Geschillencommissie Arbodiensten.

Wat mag de bedrijfsarts en arbo-arts wél met anderen bespreken?

Er zijn een aantal dingen die de bedrijfsarts of arbo-arts wel met anderen mag bespreken:

  • Hij mag advies geven aan je werkgever over welk werk je kunt doen en voor hoe lang.
  • Hij kan je werkgever vertellen over de therapie die je volgt, bijvoorbeeld of deze aanslaat of dat jullie iets anders moeten proberen.
  • Hij geeft aan of jij en je werkgever voldoende doen aan je re-integratie.

Hulp bij re-integratie

Kom je er samen met de bedrijfsarts of arbo-arts niet uit? Bijvoorbeeld omdat de bedrijfsarts vindt dat je weer klaar bent om te werken maar jij vindt van niet? Dan kun je een objectief deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

 

Bron: fnv.nl

Lees verder over burn-out:

Sorry, we konden geen berichten vinden. Probeer andere zoekterm(en).