Disclaimer

Dit is de disclaimer van Hans Schouten (www.hansschouten.com).

Copyright

Uiteraard is alles wat je op deze websites vindt, dus ook de blogs en de vlogs, beschermd door auteursrecht en die is eigendom van Hans Schouten. Dat wil niet zeggen dat je het niet mag gebruiken. Alles wat op deze websites staat, mag je gebruiken, zoveel je wilt en waarvoor je wilt. Zolang je er maar duidelijk bij vermeld dat je het afgekeken hebt van www.hansschouten.com. Een link naar een van deze sites vind ik helemaal sympathiek.

Aansprakelijkheid

Op geen enkele manier is Hans Schouten (www.hansschouten.com) aansprakelijk voor gedoe dat deze websites veroorzaakt, door onbereikbaarheid, door teksten, door uitingen van anderen (zoals commentaar op de blogs of interpretaties daarvan op sociale media). Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie. Ook erkennen we geen aansprakelijkheid voor foutieve informatie. Natuurlijk zullen we er alles aan doen dat te voorkomen of te herstellen, dus wel aardig als je het ons meldt op info@hansschouten.com. En natuurlijk zijn we niet aansprakelijk voor wat voor vorm van geleden schade dan ook, veroorzaakt door acties die je naar aanleiding van informatie op deze website onderneemt.

Hans Schouten (www.hansschouten.com) is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn opgenomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten, vergissingen, en is ze evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data door middel van deze dienst, en dit zelfs indien Hans Schouten (www.hansschouten.com) gewaarschuwd werd voor zulke schade. Je kunt geen rechten ontlenen aan informatie op deze website.

Op alle transacties zijn de Algemene Voorwaarden van Hans Schouten van toepassing.

Regel 1 blijft zoals altijd: gebruik je gezonde verstand.


E-maildisclaimer

Het volgende is van toepassing op e-mails die je van Hans Schouten ontvangt: alle mails worden zorgvuldig samengesteld en Hans Schouten is niet aansprakelijk voor enige foutieve informatie. Gevolgen naar aanleiding van het lezen van mails liggen bij de lezer, niet bij de zender in de vorm van iemand die namens Hans Schouten de mail verstuurd heeft.

Al mijn werk wordt gemaakt vanuit de beste intentie en is bedoeld om jou verder te helpen.