De waardevolle kracht van meditatie

 

Er zijn steeds meer wetenschappelijk bewezen voordelen van meditatie. Meditatie levert zowel fysieke als mentale gezondheidsvoordelen op.

Mindfulness is een vorm van mediatie waarbij de aandacht wordt getraind, waarmee een houding van alertheid getraind wordt. Beoefenaars leren om de aandacht te vestigen op het huidige moment. Dit kan van het lichaam, emoties of gedachten zijn, maar ook zintuigelijke ervaringen door de omgeving.

Het aantal wetenschappelijke studies is enorm, in dit overzicht geeft ik er een aantal die onder mijn aandacht kwamen.

 

8 wetenschappelijk bewezen voordelen van meditatie

1. Mindfulness: minder stress en burn-outklachten

Uit een literatuurverkenning van TNO blijkt dat mindfulness als karaktereigenschap samenhangt met hogere werktevredenheid, minder burn-outklachten en lagere werkstress.

Bron: TNO

2. Mediteren heeft het effect van een vrije dag

Psychologen van de universiteit van Groningen ontdekten dat een kwartiertje mediteren ongeveer dezelfde psychologische effecten heeft als een dagje vrij.

Op de werkdagen dat de proefpersonen mediteerden, voelden ze zich beter dan op werkdagen dat de proefpersonen niet mediteerden. Op werkdagen waarop ze mediteerden hadden ze hun emoties bovendien beter onder controle dan op werkdagen zonder meditatie.

Bron: Journal of Positive Psychology

3. meditatie verlaagt de sterftekans

Onderzoekers van de University of California ontdekten dat meditatie de activiteit van het enzym telomerase in cellen verhoogt. Bij meditatie was de activiteit van het enzym telomerase groter. Hoe actiever dat enzym tijdens de celdeling is, des te langer worden de telomeren van het erfelijk materiaal in de nieuwe cellen. Hoe langer de telomeren in erfelijk materiaal zijn, des te vaker kunnen cellen zich delen. Telomerase vertraagt de cellulaire veroudering, en verlengt waarschijnlijk de levensduur.

Daarnaast ontdekte de onderzoekers dat de proefpersonen in de experimentele groep beter in hun vel waren gaan zitten. Ze waren bijvoorbeeld minder tobberig en stonden positiever in het leven.

Bron: Science Direct

4. Meditatie beschermt tegen burn-out

Onderzoekers van Kaiser Permanente Northwest rapporteren in The Permanente Journal dat een half uur mediteren per dag leraren beschermt tegen burn-out.

De wetenschappelijk bewezen voordelen van meditatie zag men bij twee keer 15-20 minuten mediteren per dag. Dat is volgens studies voldoende om de aanmaak van stresshormonen te verminderen en de kans op ziekte te verlagen.

Bron: The Permanente Journal

5. Het concentratievermogen blijft intact met mediteren

Ons vermogen om te concentreren neemt meestal af als we ouder worden. Dat komt omdat oudere hersenen meer ruis produceren. Volgens Amerikaanse psychologen in de Journal of Cognitive Enhancement kan meditatie het vermogen om de aandacht te focussen op peil houden.

Bron: Springer Link

6. Minder verkouden of last van griep met mediteren

Al een paar keer per week mediteren vermindert de kans dat je verkouden wordt of griep krijgt. Dit ontdekten onderzoekers van de University of Wisconsin. Het beschermende effect van meditatie is volgens hun onderzoek groter dan dat van matig-intensieve cardiotraining.

Bron: annfammed.org

7. Gelukkiger en productiever op je werk door mindfulness

Dit onderzoek werd gedaan onder het personeel van een groot Spaans ziekenhuis. Uit de resultaten bleek dat werkgeluk en de prestaties op het werk verbeterde naar aanleiding van een mindfulness-interventie.

Bron: Springer Link

8. Mindfulness op het werk: positief affect, hoop en optimisme, werkbetrokkenheid en welzijn

Deze studie onderzocht de e relatie tussen mindfulness, bevlogenheid en algemeen welzijn.

Het vermogen om een ​​stap terug te doen van automatische, gebruikelijke reacties op stress bleek het meest centrale aspect van mindfulness te zijn voor het voorspellen van bevlogenheid en welzijn. Bovendien oefent mindfulness een positief effect uit op bevlogenheid door het vergroten van positief affect, hoop en optimisme. Welzijn wordt daarentegen direct beïnvloed door mindfulness, dat via positief affect, hoop en optimisme extra indirecte invloed uitoefent. Hoewel verkennend van aard, identificeren de resultaten niet-reactiviteit en niet-oordelen als belangrijke mindfulness-vaardigheden op de werkplek.

Bron: Springer Link