Blog Hans Schouten Wat te doen bij een burn-out

De juiste diagnose

Als je denkt dat je een burn-out hebt is het belangrijk om de juiste diagnose vast te stellen. In eerste instantie kan dit je huisarts zijn. De huisarts en de bedrijfsarts mogen wettelijk de diagnose 'Burn-out' vast stellen. Je werkgever heeft dit ook schriftelijk nodig om samen met jou de juiste behandeling te kunnen kiezen.

 

Bedrijfsarts of arbo-arts

Via je werkgever kom je bij de bedrijfsarts of arbo-arts terecht. Deze is verantwoordelijk voor het goed vastleggen en monitoren van jouw herstelproces. De overheid heeft hiervoor de Wet Verbetering Poortwachter ingevoerd. Daarin staat wat jij en je werkgever moeten doen als je langdurig ziek bent geworden. De bedrijfsarts of arbo-arts begeleid dit voor je werkgever.

 

De juiste behandeling kiezen

Belangrijk om te weten is dat jij zelf beslist over het behandelingstraject samen met je werkgever. De bedrijfsarts en Arboarts zijn hierin adviseurs. Hun rol is bewaken hoe het met je gaat en je in de gaten houden of je ook baat hebt bij de gekozen hulpverlening. Kies de hulpverlening die bij je past en waar je een goede klik mee voelt. Voor je herstel is dit cruciaal.

 

Specialistische aanpak

Belangrijkste advies dat ik je kan geven is: ga geen behandel traject aan wat niet specifiek is gericht op burn-out. Een behandeling door de huisarts of bij een gz-psycholoog onder de noemer 'Overspannen' of 'Depressie' wordt dan wel vergoed door jouw zorgverzekering, maar het werkt veel minder goed. Een behandeling door een gz-psycholoog kost jou altijd je eigen risico en je eigen bijdrage. Daarnaast kan je het risico lopen onderdeel te zijn van fraudeonderzoek. Want burn-out is wettelijk gedefinieerd als een beroepsziekte, waar je werkgever voor verantwoordelijk is. Ook financieel. Vraag gerust na bij je zorgverzekeraar. Een burn-out wordt niet door hun vergoed.

Heb je het gevoel dat je in een traject bent beland wat niet goed voelt, trek bij je werkgever aan de bel. Bekijk dan samen of een andere oplossing mogelijk is. Ook daarin bied ik graag mijn hulp en expertise aan.

 

Kosten van begeleiding door werkgever

Voor de kosten van burn-out begeleiding is de werkgever meestal verantwoordelijk. Burn-out is in de meeste gevallen een beroepsziekte en bij beroepsziektes is de werkgever verantwoordelijk voor de kosten van de behandeling. Dat is door de overheid wettelijk vastgelegd in de Arbowet. Daarmee is je werkgever verantwoordelijk om je alle hulp te faciliteren die jij nodig hebt om te herstellen. En dus is je werkgever verantwoordelijk voor de kosten, die hiermee gemoeid zijn.

 

Hulp bij vergoeding door je werkgever

Maak je geen zorgen, ik kan je helpen met het verkrijgen van de vergoeding bij je werkgever.

Veel werkgevers weten niet dat ze verantwoordelijk zijn voor kosten. Zelfs bedrijfsartsen zijn van deze verandering in de wetgeving niet altijd op de hoogte. De zorgplicht maakt de werkgever aansprakelijk voor burn-out schade. Ik bied graag de begeleiding en hulp aan om deze kennis te delen met je werkgever en bedrijfsarts.

Belangrijkste voor jou om te weten: Je hoeft niet je zorgverzekering in te schakelen om jouw herstel uit de burn-out te vergoeden.