Kernkwaliteiten en kernkwadranten

Inzicht in je sterke en je zwakke punten

Als je wilt werken aan je persoonlijk-leiderschap is het belangrijk om je sterke en je zwakke punten in kaart te brengen. Een veel gebruikte methode om dit te doen is het in kaart brengen van je kernkwaliteiten en deze uit te werken in een kernkwadrant. Het is een eenvoudige en duidelijke methode. Daarnaast geeft het ook een goede kijk op hoe conflicten met anderen kunnen ontstaan.

 

Wat zijn kernkwaliteiten?

Kernkwaliteiten zijn specifieke kwaliteiten die jou als persoon kenmerken. Ze maken je tot wie je bent. Als je iemand in jouw omgeving zou vragen naar je kwaliteiten dan zijn je kernkwaliteiten de eerste die de ander over je zal opnoemen. Het zijn je positieve eigenschappen. Bijvoorbeeld dat je inlevingsvermogen hebt, goed kan luisteren of een zeer vriendelijk persoon bent. We beschikken allemaal over een aantal kernkwaliteiten.

 

Het kernkwadrant als hulpmiddel om te reflecteren

Het kernkwadrant is een model om je eigenschappen uit te werken. Met behulp van dit instrument je reflecteren op bepaalde eigenschappen. Het kernkwadrant draait om vier elementen: kernkwaliteit, valkuil (aandachtspunt), allergie (irritatiepunt) en uitdaging (leerpunt). Het zijn alle vier karaktereigenschappen of kwaliteiten en het model geeft hun onderlinge samenhang weer.

 

Valkuilen, een kwaliteit heeft ook een aandachtspunt

Als je teveel van een kwaliteit laat zien wordt het een valkuil, je schiet erin door. Dat wordt ook wel een vervorming van de kwaliteit genoemd, de andere kant van de medaille. Je kwaliteit wordt dan een aandachtspunt. Ben je erg zelfstandig en je schiet daarin door dan kun je in de valkuil van eenzaamheid terecht komen. Of als je doorschiet in betrouwbaarheid kun je als saai gezien worden.

 

Allergieën, een kwaliteit heeft ook een irritatiepunt

Als iemand anders doorschiet in een bepaalde kwaliteit, kan dat bij jou irritatie oproepen. Jouw reactie daarop wordt een allergie genoemd. Zo’n allergie zegt vaak iets over een kwaliteit van jezelf. Als je erg geduldig bent, kun je je mateloos storen aan mensen die drammerig zijn.

 

Uitdagingen, een kwaliteit heeft ook een leerpunt

De kwaliteit die achter een allergie ligt kan een belangrijk ontwikkelpunt voor je zijn. Dit wordt dan de uitdaging genoemd. Erger je je regelmatig aan de arrogantie van een ander? Kijk dan welke kwaliteit daarachter zit. Is iemand bijvoorbeeld goed in zichzelf te profileren en daarin doorgeschoten? Grote kans dat dat nou juist jouw uitdaging, is omdat je zelf soms te onzichtbaar bent doordat je bent doorgeschoten in kwaliteit bescheidenheid. Je kunt dus veel leren van de mensen aan wie je je het meest ergert.

 

Een lijst bent voorbeelden van kernkwaliteiten en kernkwadranten
vind je hier.

 

Van kernkwaliteit naar kernkwadrant

Hieronder staat een kernkwadrant van de kwaliteit 'luisteren'. Iemand die goed kan luisteren kan ook wat 'passief' overkomen, je uitdaging kan dan zijn om wat 'assertiever' te worden.