Overmatig piekeren is niet alleen emotioneel uitputtend, ook lichamelijk is het niet gezond voor je, blijkt uit de laatste onderzoeken.

In deze video geef ik je mijn top drie tips die gaan helpen om effectief met piekeren om te gaan.

 

Piekeren bezorgt je ook lichamelijke klachten

Piekeren vindt niet alleen plaats in je hoofd maar heeft ook invloed op het functioneren van je lichaam. De oorzaak hiervan is dat als je als piekeraar onder stress eerder geneigd bent je lichamelijke signalen en behoeftes niet adequaat waar te nemen. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Caroline Schlinkert.

Haar onderzoek ondersteunt het idee dat piekeraars mogelijk vatbaarder zijn voor veel voorkomende (psycho)somatische klachten zoals burn-out, verhoogde bloeddruk of pijn.

Met name piekeraars hebben daarom baat bij stressverminderende interventies zoals bijvoorbeeld mindfulness.

 

Lichamelijke klachten door piekeren

Vrijwel iedereen piekert weleens. Sommige mensen piekeren echter meer dan anderen. Mensen die snel piekeren (simpelweg ‘piekeraars’) zijn geneigd om te blijven hangen in (meestal negatieve) gedachten en gevoelens, vooral wanneer ze gestrest zijn.

Eerdere onderzoeken richtte zich voornamelijk op de cognitieve aspecten van piekeren, zoals een verhoogde aandacht voor bepaalde informatie. Piekeren gaat echter ook gepaard met een breed scala aan lichamelijke klachten, zoals een hoge bloeddruk, pijn en chronische vermoeidheid.

Verschillende vormen van stress kunnen ertoe leiden dat piekeraars vervreemd raken van hun eigen lichaam, lichamelijke sensaties en signalen.

 

Verhoogde stress

Schlinkert laat in haar onderzoek zien dat al lichte stress ertoe leidt dat piekeraars zich meer bewust zijn van hun lichaamssignalen, maar niet onder stress kunnen herkennen wat hun lichaam nodig heeft ten opzichte van niet piekeraars.

Verder blijkt dat wanneer piekeraars zich moeten inhouden dat het hun eetlust verstoord. Niet-piekeraars vertonen veelmeer gezonde eetlust wanneer ze zich moeten inhouden.

Daarnaast ontdekte ze dat piekeraars onder verhoogde stress verminderde lichaamsvitaliteit rapporteren vergeleken met niet-piekeraars.

 

"Het is dus van groot belang om op een gezonde  manier te pieker en als dat niet lukt mijn drie tips toe te passen".

 

Mijn top 3 tips om het piekeren te stoppen

Tip 1: Focus op je ademhaling

Wil je het piekeren snel parkeren, let dan op je ademhaling. Ga bewust aandacht schenken aan je ademhaling. Er is dan nauwelijks ruimte voor je pieker gedachten, ze worden dan al snel minder.

Zie ook: Ademoefening voor een ontspannen leven

 

Tip 2: Mindfulness beoefenen

Met Mindfulness leer je te observeren wat er bij je aanwezig is. Dit zorgt er voor dat je bewuster wordt van je gedachten en gevoelens.  Zodra je bewust bent van je pieker gedachtes en lichamelijke sensaties die er bij betrokken zijn, ben je veel beter in staat om het piekeren te stoppen.

Zie ook: 8 aandachtspunten voor een mindfulness leven

 

Tip 3: Opschrijven en pieker moment creëren

Schrijf je pieker gedachtes op en maak elke dag tijd voor een pieker moment. Gedurende dag schrijf je je pieker gedachten op in een schrift of op een papiertje (wat je dan in een doosjes stopt, je pieker doosje). Met de wetenschap dat je daar later verder over mag gaat piekeren op een specifiek tijdstip. Dat geeft direct rust en later op het pieker moment blijkt vaak dat het piekeren helemaal niet nodig is. Is aandacht besteden wel nodig, dan neem je even de tijd om het serieus aan te pakken.