Hoe gaat een burn-out behandeling bij de huisarts?

Je bent nu hier:

Huisarts meestal eerste aanspreekpunt bij burn-out

De meeste mensen gaan voor een burn-out behandeling bij de huisarts informatie inwinnen. Lichamelijke spanningsklachten en je letterlijk ziek voelen van de stress zijn belangrijke redenen om advies in te winnen bij de huisarts.

In dit artikel lees je hoe de huisarts een burn-out ziet, beoordeelt en welke aanpak hij hanteert.

 

Bedrijfsarts en arbo-arts: het verschil

Huisarts behandelt burn-out zelf

De huisarts behandelt lichte psychische klachten, zoals een burn-out, zelf. Hij doet dat vaak in samenwerking met een Praktijkondersteuner Huisarts (POH-GGZ). Hiermee is de kwaliteit van je burn-out behandeling wel sterk afhankelijk van de behandelkwaliteiten- en mogelijkheden van je huisarts of zijn praktijkondersteuner GGZ.

 

Burn-out behandeling niet in de basisverzekering

Voor een burn-out behandeling kun je niet langer worden doorverwezen naar de basis of specialistische GGZ. De behandeling van een burn-out valt niet onder de vergoeding van de basisverzekering. Burn-out word gezien als een aanpassingsstoornis. De behandeling van een aanpassingsstoornis wordt vanaf 1 januari 2012 niet meer vergoed door de zorgverzekeraars. Een werkgerelateerde burn-out behandeling dient dan ook zelf of door de werkgever bekostigd te worden.

 

Burn-out nascholing voor huisartsen

Een huisarts of POH-GGZ zijn geen specialisten op het gebied van burn-out. In 2015 heeft dr. B. Terluin, (huisarts/senior onderzoeker) een nascholing georganiseerd* voor huisartsen en POH-GGZ. In deze nascholing heeft Terluin uiteengezet wat de huisarts en de POH-GGZ voor hun overspannen/burn-out patiënten kunnen doen. Dit artikel is een samenvatting van deze nascholing.

 

 Burn-out behandeling gericht op activerende interventies

De nadruk bij de aanpak via de huisarts, maar ook bij veel andere hulpverleners, ligt op activerende interventies. Er is een beperkte directe wetenschappelijke onderbouwing voor deze aanpak, die in belangrijke mate steunt op praktijkervaring en gezond verstand. Zowel de huisarts als de POH-GGZ kan de interventies uitvoeren, waarbij ze een taakverdeling kunnen afspreken.

 

Aspecifieke klachten bij burn-out

Burn-out wordt gekenmerkt door aspecifieke klachten, zoals futloosheid, gespannenheid, piekeren, prikkelbaarheid en slaapproblemen, en sociaal disfunctioneren. De klachten zijn het gevolg van te veel stress, vaak een combinatie van overbelasting door te veel verplichtingen, problemen op diverse gebieden en levensgebeurtenissen.

 

Spanning die stimuleert om de stress aan te pakken

Wanneer je moeite hebt met het hanteren van stress, ontstaat er spanning (distress), die je stimuleert om de stress aan te pakken. Wanneer dit niet lukt en je de greep op de situatie verliest, kun je ontmoedigd raken. Je weet niet meer wat je moet doen en je kan niet anders dan problematische sociale rollen (waaronder vaak de arbeidsrol) laten vallen.

 

Vaststellen van burn-out door de huisarts

Burn-out is te definiëren als een combinatie van spanningsklachten (distress), controleverlies en sociaal disfunctioneren. Burn-out wordt gezien als een vorm van overspanning waarbij aan twee aanvullende criteria moet worden voldaan:

  1. De klachten zijn langer dan zes maanden geleden begonnen.
  2. Moeheids- en uitputtingsklachten staan sterk op de voorgrond.

Deze kenmerken wijzen mogelijk op een minder effectieve stijl van stresshantering, respectievelijk op een neiging tot somatiseren (het hebben van lichamelijke klachten die niet, of volstrekt onvoldoende, te verklaren zijn uit een lichamelijke ziekte).

 

Oorzaken burn-out

Volgens de huidige richtlijnen is burn-out niet noodzakelijkerwijs werk gerelateerd. De oorzaken zijn vaak divers en betreffen zelden alleen het werk. Dit verschilt niet tussen burn-out en overspanning. De behandeling van burn-out is in principe dezelfde als die van overspanning, maar vergt meer tijd en deskundigheid.

 

Leestip:

Oorzaken van burn-out

 

Definitie van burn-out

Er is sprake van een burn-out als voldaan is aan alle vier onderstaande criteria:

  • Ten minste drie van de volgende klachten zijn aanwezig: moeheid, verstoorde of onrustige slaap, prikkelbaarheid, niet tegen drukte/herrie kunnen, emotionele labiliteit, piekeren, zich gejaagd voelen, concentratieproblemen en/of vergeetachtigheid.
  • Gevoelens van controleverlies en/of machteloosheid treden op als reactie op het niet meer kunnen hanteren van stressoren in het dagelijks functioneren. De stresshantering schiet te kort; de persoon kan het niet meer aan en heeft het gevoel de greep te verliezen.
  • Er bestaan significante beperkingen in het beroepsmatig en/of sociaal functioneren.
  • De spanningsklachten (distress), het controleverlies en het sociaal disfunctioneren zijn niet uitsluitend het directe gevolg van een psychiatrische stoornis.

 

Het drie fasen model

Een burn-out behandeling bij de huisarts volgt het drie fasen model.

 

Als de burn-out behandeling bij de huisarts niet aanslaat

Wanneer de geschetste aanpak van burn-out aanslaat, moet er binnen drie tot vier weken een duidelijke verbetering te zien zijn. Blijft verbetering op die termijn uit, dan is verbetering in de daaropvolgende vier weken praktisch uitgesloten als het beleid niet wordt aangepast. Om geen kostbare tijd te verliezen, wordt geadviseerd te overleggen met de bedrijfsarts en een verwijzing te vragen naar een specialist die ervaring heeft met overspanning en burn-out.

 

Conclusie burn-out behandeling bij de huisarts

Burn-out ontstaat wanneer je te veel stress ondervindt en die niet meer aan kan, met als gevolg sociaal disfunctioneren (in het bijzonder ziekteverzuim). Het grote gevaar bij mensen met een betaalde baan is langdurig verzuim en verlies van werk.

De huisarts en de POH-GGZ kunnen het herstelproces, dat in drie herkenbare fasen verloopt, ondersteunen. Ze kunnen daarbij diverse activerende interventies inzetten. Om tijdige werkhervatting te realiseren is samenwerking met de bedrijfsarts een belangrijk aandachtspunt.

 

Een burn-out aanpak die dieper gaat

Bovenstaande aanpak is een model dat ik zelf ook gebruik en dat goed werkt. Het grote verschil is dat ik op een aantal punten dieper met je ga. Hierdoor is de kans op een tweede burn-out klein. Maar ook om je hulpmiddelen te geven die je verder helpen om een vitaal en krachtig persoon te zijn. Lees hier meer over mijn aanpak.

Wil jij ook een aanpak die meer oplevert?

Neem dan contact op voor een gratis kennismakingsgesprek. Ik geef je zeker twee tips hoe jij in jouw situatie een stap zet om met je huidige situatie om te gaan.

Vraag hier een GRATIS kennismakingsgesprek aan > >