Voluit leren leven met ACT

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy, een vrij nieuwe en succesvolle vorm training/coaching. Met ACT leer je hoe je een rijk en betekenisvol kunt leven met meer aandacht voor het hier en nu. Door te leren accepteren dat problemen, spanning en stress er nu eenmaal zijn en te kijken wat het leven wél waardevol en zinvol maakt. ACT draagt direct bij aan je eigen persoonlijk welbevinden, maar is ook een waardevolle aanvulling voor de rest van je verdere leven.

 

Wat is ACT?

‘Hoe krijg ik weer plezier in mijn werk? Hoe kan ik voluit leven? Hoe kan ik gelukkiger worden? Wat houdt mij tegen om het leven te leiden dat ik echt wil leven?’ Vragen waarop je tijdens de training/coaching met ACT antwoorden krijgt.

 

ACT is een heel concreet, wetenschappelijk onderbouwd model, waarvan de effectiviteit voor mensen met een burn-out en andere aanverwante problematieken duidelijk is aangetoond.

 

Oudere vormen van therapie en coaching zijn vaak gericht op het veranderen van gedachten en verminderen van problemen. De grondlegger van ACT, Steven Hayes, kwam echter tot nieuwe inzichten. Hij kwam tot de conclusie dat je sommige gedachten, klachten of problemen niet kunt veranderen, maar dat je die hebt voor het leven. Ze horen bij wie je bent. De kunst is om beter met die problemen en gedachten om te gaan ze te leren accepteren (Acceptance). Daarnaast is het belangrijk om meer aandacht te besteden aan wat echt belangrijk voor jou is (Commitment aan je waarden), zodat je leven rijker en zinvoller wordt. Op die manier ga je meer momenten van geluk ervaren en ga meer van het leven genieten.

 

ACT en niet helpende gedachten

Als niet-helpende gedachten zoals ‘Kan ik het wel? Waarom ben ik niet gelukkiger? Ik zou succesvoller willen zijn’ de overhand krijgen kunnen ze leiden tot psychisch lijden. Bij ACT doen we geen pogingen deze gedachten te vermijden. Ze zijn er gewoon en maken deel uit van jouw persoonlijkheid.

 

Een gedachte als ‘Ik ben onzeker’, wil nog niet zeggen dat je helemaal niets kan ondernemen. Met ACT leer je op een andere manier naar die gedachten te kijken. Zodat ze je niet afremmen bij je pogingen om voluit te leven. Want dat is het doel van ACT: een gelukkig leven, terwijl je accepteert dat pijn daarbij kan horen. ‘Ik mag onzeker zijn en kan iets ondernemen op een manier die bij mij past.’

 

Het verschil tussen pijn en lijden

ACT maakt een onderscheid tussen pijn en lijden. Pijn is onvermijdelijk in ieder mensenleven. Dat kan zowel fysieke als psychische pijn zijn, zoals een moeilijke jeugd, werkloosheid, eenzaamheid, verlies of ziekte, teleurstelling of afwijzing. Pijn is een momentopname, maar de herinneringen aan pijn kunnen langdurig lijden veroorzaken. Als je maar blijft malen over die ervaring of de pijn blijft herbeleven ontstaat psychisch lijden. Als gevolg hiervan ga je vaak situaties uit de weg waarvan je denkt dat ze opnieuw pijn veroorzaken. En dat staat het doel, voluit leven, enorm in de weg.

Werkwijze coaching met ACT

ACT gaat je helpen om je “psychologische flexibiliteit” te vergroten. Is je flexibiliteit hoog, dan heb je minder last vast psychische klachten (en is je flexibiliteit laag, dan heb je een groter risico op klachten). Gelukkig kun je er naar werken om psychologisch flexibeler te worden. Dat doen we door te werken aan 6 vaardigheden:

Acceptatie in hier en nu

1. Acceptatie:

Acceptatie betekend ruimte maken voor emoties, gedachten, verlangens, impulsen i.p.v. ze te verdringen of te vermijden. Het doel van dit proces is leren verdragen dat je je niet goed voelt i.p.v. allerlei dingen te gaan doen zodat je van dat gevoel af komt. Zoals het afreageren op anderen, je afsluiten, eten, harder werken enz. Als je voor die emoties, gedachten enz. ruimte kan maken, dan word je daar niet zo door wordt in beslag genomen en kan je je focus opnieuw verleggen naar je waarden (zie verder). Acceptatie is niet hetzelfde als iets willen: je hoeft je onaangename gevoelens/gedachten niet te willen, maar er wel ruimte voor te maken.

2. Defusie

Bij defusie leer je een gezonde afstand tot je gedachten in te nemen. Je kijkt naar gedachten i.p.v. door een bril naar de wereld te kijken die gekleurd is door jouw interpretaties, emoties enz. Beseffen dat gedachten goede of slechte adviesgevers kunnen zijn en dus niet steeds je gedachten 'gehoorzamen'. De gedachten 'ik ben een loser', 'ik geraak hier nooit meer uit', 'er gaat mij iets ergs overkomen' helpen je immers niet vooruit. Ze demotiveren en beschuldigen. Daarom leer je met ACT vaardigheden aan om hier minder aandacht aan te besteden en er afstand van te nemen.

3 Hier & Nu

Contact met het hier en nu betekend met je aandacht niet steeds in je hoofd zitten, bij het verleden of in de toekomst, maar bewust aanwezig zijn in het hier en nu. Bewust zijn van wat er allemaal door je heen gaat van gevoelens, gedachten, lichaamsgewaarwordingen, verlangens en impulsen én van wat er op te merken valt van je omgeving (zintuiglijke gewaarwordingen, andere mensen, communicatie). Contact met het hier en nu biedt zowel een verrijking van je leven (genieten van 'gewone' dingen zoals de natuur, een douche nemen, eten, samenzijn met geliefden) als een houvast om niet meegesleept te worden door heftige emoties of gedachten die je volledig in beslag nemen.

4. Zelf als Context

Vaak gaan we helemaal op in onze beleving die we hebben over onszelf. Als we met moeilijke gevoelens, gedachten of lichamelijke problemen te maken hebben, worden we in beslag genomen door negativiteit. Met ACT leer je om het standpunt van de observeerder in jezelf op te zoeken en in te nemen. Vanuit een 'veilige plek' leer te observeren en waar te nemen. Je verdringt je gevoelens en gedachten niet, maar je bent ze ook niet meer. Je kan zien dat het dingen zijn die door je heen gaan en ook weer zullen veranderen. Contact maken met je observerende zelf geeft je meer keuzevrijheid: je kiest zelf hoe je wil reageren op moeilijke gevoelens of in een moeilijke situatie.

Commitment aan toegewijd handelen

5. Waarden

Waarden vormen de rode draad in een ACT. Waarden gaan over vragen als: “Waar wil je dat je leven om draait? Wat wil je écht, los van alle verwachtingen en druk van anderen? Wat voor persoon wil je zijn? Wat voor relaties wil je opbouwen? Stel je voor dat je niet meer zo bezig was met het vechten tegen de angst/de burnout/de stress, waar zou je je tijd en energie dan aan willen besteden?”

Vaak zijn we het antwoord op deze vragen wat uit het oog verloren. In ACT wordt er gewerkt naar terug in contact hiermee komen. Waarden zijn een motivator voor al het harde werk, zowel in als buiten de therapie.

6. Toegewijde Actie

Commitment gaat over toe gewijde actie, het vertalen van je waarden in concreet gedrag: doen wat je écht de moeite waard vindt, ook al kost het moeite en veroorzaakt het allerlei ongemak. Tijdens de coaching leer je om heel concrete en haalbare doelen te stellen. Je leert een planning maken en hindernissen overwinnen.

 

De vaardigheden die je aanleert tijdens ACT-coaching kan je gebruiken voor de problemen die hierboven staan vermeld maar net zo goed voor allerlei andere klachten. Hoe een klacht zich uit, is niet zozeer belangrijk, wel de onderliggende processen. ACT-vaardigheden neem je mee voor de rest van je leven.

ACT en mindfulness (meditatie)

Mindfulness is een belangrijk onderdeel van ACT maar wordt op een andere manier gebracht dan in een traditionele mindfulnesstraining. Een belangrijk verschil tussen ACT en een mindfulnesstraining is dat ACT veel meer technieken gebruikt. In ACT wordt een arsenaal van ervaringsgerichte oefeningen, verhalen, beelden en metaforen gebruikt om alles te verduidelijken en om je zoveel mogelijk handvaten aan te reiken om om te gaan met moeilijke gevoelens en gedachten. Als meditatie je niet ligt kan je aan de slag met andere technieken.

ACT gaat dus verder dan wat in de gebruikelijke mindfulnesstraining aan bod komt. Een belangrijke meerwaarde van ACT ligt in de nadruk op waarden. Waarden zijn de ‘richtinggevers’ in je leven. ACT is dus duidelijk actiegericht.

Hoe ziet een ACT training/coach traject er uit?

 

Het kennismakingsgesprek

Ieder coachtraject is maatwerk. Tijdens het kennismakingsgesprek gaan we het volgende inventariseren:

  • Welke doelen je wilt behalen en waarom.
  • Wat je uit het coachtraject wilt halen (wanneer heeft het coachtraject naar jouw idee zijn doelen bereikt? Wat is je ideale situatie?).
  • Bekijken we of de ACT aanpak hier het beste bij past.

 

Aan het eind van het gesprek stemmen we samen af of het klikt. Als dit zo is, kunt je beginnen aan je coachtraject.

 

Het traject

Tijdens het ACT training/coach traject werk je aan je doelen door middel van onze gesprekken en oefeningen.

We reflecteren regelmatig op je eigen doel: ben je op de goede weg?

Het slagen van een traject is afhankelijk van je eigen motivatie en inzet.

Tijdens het traject staat de ACT methodiek centraal, maar kunnen ook andere technieken en methodieken ingezet worden.

 

Gratis follow-up

Wanneer gewenst kun je een gratis follow-up gesprek inplannen na een bepaalde tijd, om nog eens samen te komen en te bespreken hoe het gaat.

 

Geen wachtlijsten of vragenlijstjes, maar direct starten met je herstel.

Individuele Persoonlijke Coaching

In 2009 heb ik zelf een burn-out gehad. De terugkeer in mijn werk heeft onnodig veel moeite en energie gekost. Met ACT en mindfulness heb ik een aanpak gevonden die je je energie, je zelfvertrouwen en de regie in je leven op een effectieve manier terug geeft!

De vele opleidingen en trainingen die ik heb gevolgd ondersteunen een professionele aanpak. Ik weet coachingsvraagstukken effectief aan te pakken. Dat werkt het beste in een persoonlijk coachingstraject.

Hans Schouten Coach

Wat anderen over mij zeggen

"Mijn ervaring met Hans kan ik het best als volgt omschrijven: Gestructureerd, betrouwbaar, een eerlijke aangever van richting die nodig is om te komen tot het doel. Goede balans in luisteren en nieuwsgierigheid houden.Hij durft te confronteren en gelijkertijd zacht te blijven. Hij let op wat er tussen de regels gezegd wordt waarmee hij vertrouwt op zijn intuïtie."

Suzan Borra

Hans Schouten 5 sterren op Google recensies  (Google recensie)

"Hans is prettig in de omgang en professioneel. Waar je het niet altijd helemaal helder hebt, precies daar kan hij je bij helpen. Ik heb hele goede ervaringen met Hans en genoeg aanbevelingen."

Hanneke

"Ik heb Hans leren kennen als een deskundige coach op het gebied van vitaliteit. Hans heeft aandacht voor details en motiveert je om het beste uit jezelf te halen."

Nelli Dvorko

 (Google recensie)

"Hans heeft een goede balans gevonden tussen praktische tips en het veranderen van gedrag en mindset. Heel nuttig en bruikbaar."

Bas van der kruijf

Hans Schouten 5 sterren op Google recensies (Google recensie)

"Een super aardige vent met het hart op de juiste plaats. Duidelijk een topper als het gaat om coaching bij stress en burn-out."

Reinoud Prins

Hans Schouten 5 sterren   (Google recensie) 

Gun jij jezelf de stap naar voluit leren leven met ACT?

Veel gestelde vragen

Hier zit ik

Hans Schouten
Februariplein 3
1011 MT Amsterdam

Vragen? Ik help je graag. Vul het contactformulier in of bel mij op 06 - 44068818.